Føringsinstruks for matrikkelen, versjon 3.17

Last updated: 17.07.20

Bilde av forsiden til føringsinstruksenFøringsinstruksen for matrikkelen gjelder for all føring av informasjon i matrikkelen, uavhengig av oppdateringsklient. Den siste versjonen vil til enhver tid ligge tilgjengelig her på denne siden.

For brukere som skal føre matrikkelen, kreves det godkjenning av sentral matrikkelmyndighet (Kartverket).

Se hele føringsinstruksen (PDF)

Føringsinstruksen for matrikkelen versjon 3.17 er tilgjengelig i PDF-versjon. Dokumentet er tilpasset kravene om universell utforming og er søkbar.

Vær obs på at føringsinstruksen endres ved hver ny versjon av matrikkelen. Siste versjon ligger altså til enhver tid tilgjengelig her.

Føring av enkel jordskiftesak

Som bidrag til å hjelpe kommunene, har Kartverket utarbeidet en filmsnutt om føring av en enkel jordskiftesak. (Film, husk lyd)

Se Matrikkelloven med tilhørende rettskilder her.