Skip to content

Veiledning og kurs

Her finner du rundskriv, lovverk, presentasjoner fra kurs og seminarer, og annet veiledningsmateriell som saksbehandlere i Kartverket og i kommunene bruker.

Rundskrivet er utarbeidet av registerførers rådgivende faggruppe og består av konkrete problemstillinger innenfor tinglysingsfaglige emner.

Read more

Her finner du som fører matrikkelen i kommunen veiledningsmateriell, kurs i matrikkelføring og annen nødvendig informasjon.

Read more

Referater og kursmateriell fra seminarer, kurs og brukermøter om eiendom, tinglysing eller matrikkel.

Read more

Her finner du oversikt over planlagte kurs og seminarer. Du kan melde deg på de fleste arrangementene direkte fra nettsiden.

Read more