Skip to content

Saksbehandling

Dokumenter som skal tinglyses saksbehandles normalt på to dager. Du kan klage til Kartverket på en avgjørelse om tinglysing eller dokumentavgift.

Kontroller alltid dokumentene før du sender dem til tinglysing, det sikrer raskere tinglysing. Her er en enkel sjekkliste som du kan bruke for å være sikker på at du har husket alt.

Read more

Saksbehandlingstiden for papirinnsendte dokumenter som skal tinglyses er to dager. Du må også beregne tid til postgang. Elektronisk innsendte saker behandles på sekundet.

Read more

Dersom du mener at et vedtak om tinglysing eller dokumentavgift er feil, kan du sende en klage til Kartverket. Ring gjerne vårt kundesenter på telefon 32 11 80 00 for å få veiledning.

Read more

Her finner du rundskriv, lovverk, presentasjoner fra kurs og seminarer, og annet veiledningsmateriell som saksbehandlere i Kartverket og i kommunene bruker.

Read more