Kommunesammenslåinger

Følgende kommuner er slått sammen:

  • Steinkjer og Verran er slått sammen til Steinkjer kommune
  • Fosnes, Namdalseid og Namsos er slått sammen til Namsos kommune
  • Nærøy og Vikna er slått sammen til Nærøysund kommune
  • Agdenes, Orkdal, Meldal og del av Snillfjord er slått sammen til Orkland kommune
  • Hemne, Halsa og del av Snillfjord er slått sammen til Heim kommune
  • Hitra og del av Snillfjord er slått sammen til Hitra kommune
  • Åfjord og Roan er slått sammen til Åfjord kommune
  • Ørland og Bjugn er slått sammen til Ørland kommune
  • Trondheim og Klæbu er slått sammen til Trondheim kommune

Alle kommunene har fått nytt kommunenummer.

Til oversikt over kommuner og kommunenenumre i Trøndelag fylke fra 1. januar 2020

Takk!

Kommunene har bidratt med mange nødvendige rettinger i matrikkelen som grunnlag for gjennomføringen av kommune- og regionreformen. En stor takk til alle dere i kommunene som har bidratt.

Nytt fylkeskart

Det er produsert nye fylkeskart i papirformat og disse deler vi gjerne ut. De kan hentes hos Kartverket Trøndelag enten i Trondheim; Tinghusgata, eller på Steinkjer; Statens hus, Strandvegen 38.

Vi vil også ta med fylkeskartet på arrangement i regi av oss utover året.

Grensejusteringer i tilknytning til kommunesammenslåingene

Et innbyggerinitiativ i grendelaget Lund i Nærøy førte til at de ble overført til nye Namsos kommune. Her er det en hel grunnkrets som blir overført. Et tilsvarende initiativ gjorde at Verrabotn ble overført til Indre Fosen samtidig med at Verran ble slått sammen med Steinkjer. Her ble det vedtatt at hele grunnkrets Verrabotn skulle overføres. Deler av tre fritidseiendommer overføres fra Tydal til Røros. Det er gjort vedtak om dette og justeringen er planlagt iverksatt 1. mars 2020.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner ved Kartverket Trøndelag: Ann-Kristin Engan, John Thomas Aalstad, Anders Østeraas og Olav Jenssen (Se ansattoversikt for epostadresse til den enkelte).

Relatert informasjon

Ny kommune- og fylkesstruktur er nå på plass