Skip to content

Kartverket Trøndelag

Kartverket Trøndelag har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for Trøndelag fylke. Vi har kontorsted i Trondheim og Steinkjer.

Kartutsnitt over Trondheim og Steinkjer

Kontakt oss

Telefon: 32118000
Epost: trondelag@kartverket.no

Besøksadresse i Trondheim
Statens hus, Tinghusgata, 7012 Trondheim Vis i kart

Besøksadresse i Steinkjer
Statens hus, Strandvegen 38,
Steinkjer Vis i kart

Adresser og ansatte

Se kontaktinformasjon og ansatte

Tinglysing

Alle forespørsler om tinglysing rettes direkte til

Tinglysingen i Kartverket

Telefon: 32118000

Kommunene

Kommunene i Trøndelag fylke

Events

All events

News

 • 4 Jan 2020

  Sør- og Nord-Trøndelag fylker slo seg sammen til Trøndelag fylke allerede i 1.1.2018. Ved årsskiftet ble det gjennomført ni kommunesammenslåinger, og fylket består nå av totalt 38 kommuner.

 • 25 Nov 2019

  Verkstedene om kunnskapsgrunnlaget ble gjennomført for to grupper av kommuner i november. Målsetningen var å bidra til økt kunnskap om og bruk av det offentlige kartgrunnlaget (DOK).

 • 22 Nov 2019
  Kartverket Trøndelag

  Omfattende fagdag

  Kartverket link to this page

  Fagdag matrikkel Trøndelag ble avholdt 31. oktober. Et omfattende program, gruppearbeid og gode diskusjoner ga positive tilbakemeldinger fra 38 engasjerte deltakere.

 • 30 Oct 2019

  Alle ND-utvalgene for Trøndelag har gjennomført møter i løpet av oktober. Referat fra alle møtene er nå tilgjengelige.

See all news articles