Kartkontoret i Kristiansand har for tiden 10 ansatte.

E-post til Kartverket sitt fylkeskartkontor i Kristiansand: kristiansand@kartverket.no

 

NavnArbeidsområdeTelefonE-post (@kartverket.no)
Lars Fredrik Gyland Fylkeskartsjef 32118543 / 91828651 lars.fredrik.gyland
Åsulv B. Stormoen Stedfortreder, matrikkel, Geovekst 32118548 asulv.stormoen
Maria Ellingsen Matrikkel, stedsnavn 32118547 maria.ellingsen
Dag Andersson SSR og stedsnavn 32118545 dag.andersson
Anne Marit Bjelland FDV-ansvarlig, Sentral FKB 32118550 anne.marit.bjelland
Karine Gystøl Plan- og temadata, DOK, Felles kartdatabase (FKB) 32118553 karine.gystol
Steinar K. Karlsen Felles kartdatabase (FKB) 32118542 steinar.karlsen
Torbjørn M. Larsen Matrikkel, flybilder, vegnett 32118549 torbjorn.larsen
Mika Sundin FKB-ansvarlig, mottakskontroll 32118557 mika.sundin
Pål Tanem Prosjektledelse Geovekst og samfinansieringsprosjekter 32118552 pal.tanem
Ben Worsley Stedsnavn, FYSAK 32118517 ben.worsley
Marianne Andersen Mottaktskontroll av FKB-prosjekt og FDV - marianne.andersen
June Breistein (kontorsted Tromsø) webredaktør 32118086 june.breistein
Karl Ravnaas (kontorplass KV Kristiansand,ansatt i KV Oslo) Plan- og temadata 32118516 karl.ravnaas