Skip to content

Matrikkel ved Kartverket Kristiansand

Kartverket ved fylkeskartkontorene følger opp at kommunen utfører sine oppgaver som lokal matrikkelmyndighet.

Mer informasjon om matrikkelen.